بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://dothop.com/search/page-1__limit-50__type-web.html No Alexa - 2019/06/17
2 http://advangle.com No Alexa - 2019/06/17
3 https://www.aol.com No Alexa - 2019/06/17
4 https://pcspot.ir No Alexa - 2019/06/16
5 http://www.kamand75.blogfa.com No Alexa - 2019/06/16
6 http://www.jabeandroid.ir No Alexa - 2019/06/16
7 http://jabeandroid.ir No Alexa - 2019/06/16
8 http://herbking.ir No Alexa - 2019/06/16
9 https://www.varzesh3.com No Alexa - 2019/06/16
10 https://www.e100.ir No Alexa - 2019/06/16
11 https://eqtesadbarkhat.ir No Alexa - 2019/06/16
12 http://agaahii.ir No Alexa - 2019/06/16
13 http://fava-yaser.ir No Alexa - 2019/06/16
14 http://google.com No Alexa - 2019/06/16
15 http://kashieefa.ir No Alexa - 2019/06/16
16 http://dehkadesabz.ir No Alexa - 2019/06/16
17 http://avalschool.ir No Alexa - 2019/06/16
18 http://itcrush.ir No Alexa - 2019/06/16
19 http://amlakmohseni.ir No Alexa - 2019/06/16
20 http://niayeshcomplex.ir No Alexa - 2019/06/16