بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://www.farsivoip.com 1,320,162 IR 2017/05/28
2 http://cloudsky.ir No Alexa - 2017/05/28
3 http://fidibo.com 30,933 IR 2017/05/28
4 https://partjoo.com 590,551 IR 2017/05/28
5 http://google.com 1 US 2017/05/28
6 http://shavag.ir 22,956,147 - 2017/05/28
7 http://iranjib.ir 5,436 IR 2017/05/28
8 http://miyab.ir 6,346,718 - 2017/05/28
9 http://namnak.com 677 IR 2017/05/28
10 http://afshin-najafi.ir 231,228 IR 2017/05/28
11 http://www.mah-news.ir 813,051 IR 2017/05/28
12 http://onlinenet.ir 537,188 IR 2017/05/28
13 http://mobilestan-gsm.com 471,786 IR 2017/05/28
14 http://zarinfile.com 1,659,475 IR 2017/05/28
15 http://kashannews.net/%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%84%da%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%e2% 412,461 IR 2017/05/28
16 http://www.musicema.com 11,459 IR 2017/05/28
17 http://www.taknavaznews.com 2,664,573 - 2017/05/28
18 http://www.solartnews.com 2,737,431 IR 2017/05/28
19 http://worldfiles.ir 7,772,324 IR 2017/05/28
20 http://digikala.com 338 IR 2017/05/28