بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://dadrah.ir 180,206 IR 2018/01/19
2 http://www.shabavizco.com No Alexa - 2018/01/19
3 http://www.pipfandakaraz.ir No Alexa - 2018/01/19
4 http://irantahsil.org 844,972 IR 2018/01/19
5 http://madiarkala.com 3,276,409 - 2018/01/19
6 http://mazeron.parsiblog.com 13,502 IR 2018/01/19
7 http://mashinnews.com 654,912 IR 2018/01/19
8 http://www.tehranmet.ir 2,124,741 IR 2018/01/19
9 http://zhaket.com 14,124 IR 2018/01/19
10 https://astat.ir 1,673,260 IR 2018/01/19
11 http://sharifpr.com 1,221,992 IR 2018/01/19
12 https://www.prjmarket.com 1,348,972 IR 2018/01/19
13 http://daneshjo.pro 558,826 IR 2018/01/19
14 https://alfaproject.ir 1,647,285 IR 2018/01/19
15 https://123project.ir 136,210 IR 2018/01/19
16 http://boomsazeh.com 6,170,190 - 2018/01/19
17 http://oxycenter.com 6,572,682 - 2018/01/19
18 http://amg-co.ir No Alexa - 2018/01/19
19 http://mobylife.ir 12,972,334 - 2018/01/19
20 http://mobylife.com 274,034 NO 2018/01/19