بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://samanbaft.ir 1,317,258 - 2017/12/18
2 http://timon.ir 1,108,203 - 2017/12/18
3 https://bittrex.com 392 US 2017/12/18
4 http://bitfinex.com 1,494 US 2017/12/18
5 http://iranbtc.com 95,689 IR 2017/12/18
6 http://afana.ir 5,163,540 IR 2017/12/18
7 http://rhse.ir 9,671,953 - 2017/12/18
8 http://khadamate-moshavereh.com 1,719,447 IR 2017/12/18
9 http://toshanet.ir 446,454 IR 2017/12/18
10 http://www.amohasan.ir 635,884 IR 2017/12/18
11 http://xn------nzebabacbcdbv5hbf2bx30bh2euvaqa.com No Alexa - 2017/12/18
12 http://www.majalekhodro.com 4,037,911 - 2017/12/18
13 http://chatrino.com No Alexa - 2017/12/18
14 http://www.madioon.com 1,368,549 - 2017/12/18
15 http://parvaresheafkar.com 126,416 IR 2017/12/18
16 http://royalmind.ir 89,642 IR 2017/12/18
17 http://youseficlass.com 7,289,234 - 2017/12/18
18 http://rozhost.com 899,982 IR 2017/12/18
19 http://kimianovin.ir 1,130,650 IR 2017/12/18
20 http://irankohan.ir 83,121 IR 2017/12/18