بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://qchi.ir 1,279,721 IR 2017/06/29
2 http://khabar.top-web.ir 1,796,657 IR 2017/06/29
3 http://marksland.ir No Alexa - 2017/06/29
4 http://123cartoon.ir No Alexa - 2017/06/29
5 http://123movie.ir 2,476,706 IR 2017/06/29
6 http://123komak.ir 6,483,731 - 2017/06/29
7 http://movie-baza.ir No Alexa - 2017/06/29
8 http://www.mashaghelbartar.ir 12,190,747 - 2017/06/29
9 http://www.bemg.ir 2,502,976 IR 2017/06/29
10 http://instaprogrammer.ir 3,702,395 IR 2017/06/29
11 http://popfaa.ir 311,881 IR 2017/06/29
12 http://www.bimehsara.com 4,573,815 IR 2017/06/29
13 http://www.azmonmajazi.ir No Alexa - 2017/06/29
14 http://azmonmajazi.ir No Alexa - 2017/06/29
15 http://webynar.ir 3,062,362 - 2017/06/29
16 http://moudle.ir 2,581,240 IR 2017/06/29
17 http://armook.ir 2,448,078 IR 2017/06/29
18 http://bartarweb.ir 971,958 IR 2017/06/29
19 http://rooydadfarhangi.ir 1,178,819 IR 2017/06/29
20 http://radiofarhangi.ir 703,540 IR 2017/06/29