بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://manzoomeh12.ir 4,960,394 IR 2017/01/24
2 http://www.sabzaloo.ir 1,575,733 IR 2017/01/23
3 http://myyazd-music.ir 129,548 IR 2017/01/23
4 http://seobin.ir 194,734 IR 2017/01/23
5 http://arixstudio.com 611,511 IR 2017/01/23
6 http://tapak.ir 9,781,746 - 2017/01/23
7 http://musicpersia.ir 292,334 IR 2017/01/23
8 http://2aks.ir 5,020,275 - 2017/01/23
9 http://20learn.4kia.ir/info3/10735/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8 20,282 IR 2017/01/23
10 http://20learn.4kia.ir 20,282 IR 2017/01/23
11 http://eshghevatan140.blogfa.com 3,704,190 IR 2017/01/23
12 http://tretinoincream.in 2,958,995 - 2017/01/23
13 http://www.canalyab.ir 151,996 IR 2017/01/23
14 http://www.chapasi.com 20,706,127 - 2017/01/23
15 http://tkanal.ir 303,861 IR 2017/01/23
16 http://www.aharri.ir 544,982 IR 2017/01/23
17 http://sanalaptop.com 1,228,115 IR 2017/01/23
18 http://eler.ir 2,503,264 IR 2017/01/23
19 http://natec.ir 1,347,276 IR 2017/01/23
20 http://decor4b.com 2,130,232 IR 2017/01/23