بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://foodsanat.com 1,114,462 IR 2017/10/19
2 http://elkapos.com 219,069 IR 2017/10/19
3 http://toshanet.ir 193,810 IR 2017/10/19
4 http://tinoto.ir 1,666,226 IR 2017/10/19
5 http://www.bazarazerbaijaan.com 3,462,969 - 2017/10/19
6 http://istgah.com 5,898 IR 2017/10/19
7 http://meta-pro.ir 1,172,986 IR 2017/10/19
8 http://4soq.ir 401,888 IR 2017/10/19
9 http://inapply94.com 1,111,759 IR 2017/10/19
10 http://citar.ir 237,019 IR 2017/10/19
11 http://knakhon.ir 5,019,603 IR 2017/10/19
12 http://gameland98.blog.ir 1,518,898 IR 2017/10/19
13 http://siavash32.blogfa.com No Alexa - 2017/10/18
14 http://jahansub.ir 19,435,833 - 2017/10/18
15 http://www.ghalambedastan.blogfa.com No Alexa - 2017/10/18
16 http://ghalambedastan.blogfa.com No Alexa - 2017/10/18
17 http://www.ahvazgap.tk 665,214 IR 2017/10/18
18 http://ahwazehachat.tk 583,359 IR 2017/10/18
19 http://www.zikmarket.com 1,883,012 - 2017/10/18
20 http://www.worldfiles.ir 719,539 IR 2017/10/18