بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://www.drghalbi.com 2,200,675 IR 2017/11/24
2 http://qomran.ir No Alexa - 2017/11/24
3 http://www.musicsazan.ir 969,833 IR 2017/11/24
4 http://www.manzume-music.com No Alexa - 2017/11/24
5 http://www.biography.blogsky.com 17,294,919 - 2017/11/24
6 http://www.persianv.com 5,452 IR 2017/11/24
7 http://www.notkade.com 167,422 IR 2017/11/24
8 http://www.anooshemusic.ir 4,623,921 IR 2017/11/24
9 http://www.citytomb.com 769,108 IR 2017/11/24
10 http://www.navayab.com 229,763 IR 2017/11/24
11 http://www.musighinight20.com No Alexa - 2017/11/24
12 http://madiarkala.com 3,967,543 - 2017/11/24
13 http://meghdadit.com 16,232 IR 2017/11/24
14 http://www.bartarinha.ir 2,795 IR 2017/11/24
15 http://meqdadit.com No Alexa - 2017/11/24
16 http://tarfandha.blog.ir 90,761 IR 2017/11/24
17 http://pctarfand.ir 337,455 IR 2017/11/24
18 http://www.beatestan.com 355,825 IR 2017/11/24
19 http://www.artparts.org No Alexa - 2017/11/24
20 http://www.iranvocals.blogfa.com 395,290 IR 2017/11/24