بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://niyazeh.com No Alexa - 2019/04/22
2 http://www.toprika.com No Alexa - 2019/04/22
3 https://ardabilcinema.ir No Alexa - 2019/04/22
4 http://gita.4kia.ir No Alexa - 2019/04/21
5 http://www.daramadnew.ir No Alexa - 2019/04/21
6 http://sargarmicenter.ir No Alexa - 2019/04/21
7 http://dornatrip.net No Alexa - 2019/04/21
8 https://dornatrip.net No Alexa - 2019/04/21
9 http://bmusicb.ir No Alexa - 2019/04/21
10 http://www.kcld.ir No Alexa - 2019/04/21
11 http://www.ketabjo.com No Alexa - 2019/04/21
12 http://darubank.com No Alexa - 2019/04/20
13 http://ehsanking.mihanblog.com No Alexa - 2019/04/20
14 http://www.darestan.ir No Alexa - 2019/04/20
15 http://www.abkari20.blogfa.com No Alexa - 2019/04/20
16 http://asanseir724.com No Alexa - 2019/04/20
17 http://zohagifts.com No Alexa - 2019/04/20
18 http://qombol.com No Alexa - 2019/04/20
19 http://azaditoday.ir No Alexa - 2019/04/20
20 http://www.shopstudio.ir No Alexa - 2019/04/20