بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://www.bimehsara.com 4,007,063 - 2017/07/22
2 http://tabliqatchi.com 7,904,655 - 2017/07/22
3 http://www.roozgraph.ir 2,120,179 IR 2017/07/22
4 http://roozgraph.ir 2,120,179 IR 2017/07/22
5 http://zharf.ir 3,374,393 IR 2017/07/22
6 http://zharfpardaz.com No Alexa - 2017/07/22
7 http://maxscrew.ir 6,134,590 - 2017/07/22
8 http://rohan-music.com 10,576,437 - 2017/07/22
9 http://www.toranjcol.com 2,975,770 IR 2017/07/22
10 http://www.themesfa.com 145,880 IR 2017/07/22
11 http://www.pisenshop.ir 8,013,281 - 2017/07/22
12 http://lifeservice.co 616,746 IR 2017/07/22
13 http://farassoo.ir 504,503 IR 2017/07/22
14 http://baghalnet.ir 1,931,983 - 2017/07/22
15 http://tehranpress.com 54,576 IR 2017/07/22
16 http://shafaonline.ir 95,453 IR 2017/07/22
17 http://newsirani.com 410,376 IR 2017/07/22
18 http://www.meliyat.com 366,251 IR 2017/07/22
19 http://www.farhoo.com 119,877 IR 2017/07/22
20 http://gilnegah.ir 70,693 IR 2017/07/22