بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://tehrancode.com 1,553,923 IR 2017/04/24
2 http://goldsport.ir 2,550,157 IR 2017/04/24
3 http://gooyeha.com 14,120,934 - 2017/04/24
4 http://justaudio.ir 10,313,599 - 2017/04/24
5 http://www.bazarazerbaijaan.com 6,584,585 - 2017/04/24
6 http://padidehnews.ir 21,455,135 - 2017/04/24
7 http://padidehnews.com 2,013,132 IR 2017/04/24
8 http://www.gdatashop.ir 659,055 IR 2017/04/24
9 http://www.broujerdchat.bid No Alexa - 2017/04/24
10 http://tech-gorgan.ir No Alexa - 2017/04/24
11 http://dance-music.ir 90,026 IR 2017/04/24
12 http://www.jahanrayansys.ir 669,154 IR 2017/04/24
13 http://mylordmusic.com 84,467 IR 2017/04/24
14 http://novingameiran.mihanblog.com 22,122,152 - 2017/04/24
15 http://www.varzesh3.com 176 IR 2017/04/24
16 http://www.digitalagahi.ir 970,977 IR 2017/04/24
17 http://balonagahi.com 129,980 IR 2017/04/24
18 http://darjeagahi.com 101,286 IR 2017/04/24
19 http://markazigroup.com 9,025,718 - 2017/04/24
20 http://www.dfermag.ir 21,095,064 - 2017/04/24