بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://zoomup.ir 684,523 IR 2017/03/28
2 http://mp3movies.ir 5,818,742 - 2017/03/28
3 http://justaudio.ir 10,463,509 - 2017/03/28
4 http://tanhasite.com 851,917 IR 2017/03/28
5 http://joinfa.ir 410,367 IR 2017/03/28
6 http://hekmat-ahd.ir 11,960,185 - 2017/03/28
7 http://free-movie-download.ir 8,505,667 - 2017/03/28
8 http://123movie.ir 16,853,716 - 2017/03/28
9 http://123komak.ir 5,405,903 - 2017/03/28
10 http://123cartoon.ir 21,656,431 - 2017/03/28
11 http://www.slidetheme.ir 303,796 IR 2017/03/28
12 http://popfaa.ir 299,704 IR 2017/03/28
13 http://bia2skin.ir 377,338 IR 2017/03/28
14 http://2fanahmadi.ir No Alexa - 2017/03/28
15 http://turbo-site.ir 7,327,011 - 2017/03/28
16 http://rayantahrir.ir No Alexa - 2017/03/28
17 http://toofanhardware.info No Alexa - 2017/03/28
18 http://honarestanahmadiroshan.ir 13,834,399 - 2017/03/28
19 http://2fanahmadi.mihanblog.com 16,695,395 - 2017/03/28
20 http://www.mordadnews.com 427,995 IR 2017/03/28