بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://hejabgohar.ir No Alexa - 2019/05/26
2 https://saw60.ir No Alexa - 2019/05/26
3 http://pana.ir No Alexa - 2019/05/25
4 http://irna.ir No Alexa - 2019/05/25
5 http://migna.ir No Alexa - 2019/05/25
6 http://dakedigital.com No Alexa - 2019/05/25
7 http://dakedigtial.com No Alexa - 2019/05/25
8 https://muroni.ir No Alexa - 2019/05/25
9 http://isna.ir No Alexa - 2019/05/25
10 http://www.irna.ir No Alexa - 2019/05/25
11 http://vetipet.com No Alexa - 2019/05/25
12 http://www.deltat.ir No Alexa - 2019/05/25
13 https://parsnovinserver.ir No Alexa - 2019/05/25
14 http://parsnovinserver.ir No Alexa - 2019/05/25
15 http://aparat.com No Alexa - 2019/05/25
16 http://parsine.com No Alexa - 2019/05/25
17 http://estorefile.ir No Alexa - 2019/05/25
18 http://monshiyar.ir No Alexa - 2019/05/25
19 http://elmifiles.ir No Alexa - 2019/05/25
20 http://best-site2.mihanblog.com No Alexa - 2019/05/24