بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://aparat.com No Alexa - 2019/12/06
2 http://www.istnegah.com No Alexa - 2019/12/06
3 http://newagahi.ir No Alexa - 2019/12/06
4 http://shetabe.ir No Alexa - 2019/12/06
5 http://www.soodiran.com No Alexa - 2019/12/06
6 http://eforosh.com No Alexa - 2019/12/06
7 http://iran-tejarat.com No Alexa - 2019/12/06
8 http://istgah.com No Alexa - 2019/12/06
9 http://niazerooz.com No Alexa - 2019/12/06
10 http://sheypoor.com No Alexa - 2019/12/06
11 http://divar.ir No Alexa - 2019/12/06
12 https://sheypoor.com No Alexa - 2019/12/06
13 https://divar.ir No Alexa - 2019/12/06
14 http://www.prozheone.ir No Alexa - 2019/12/05
15 https://bazarmal.com No Alexa - 2019/12/05
16 https://gilishop.ir No Alexa - 2019/12/05
17 https://bebintv.info No Alexa - 2019/12/05
18 http://miankaleh.com No Alexa - 2019/12/04
19 http://3eokadeh.ir No Alexa - 2019/12/04
20 https://seobehine.ir No Alexa - 2019/12/04