بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 https://persianfa.com No Alexa - 2019/09/17
2 http://soft98.ir No Alexa - 2019/09/17
3 http://www.hosseinmazhari.ir No Alexa - 2019/09/17
4 http://avanetwork.com No Alexa - 2019/09/17
5 https://musicvillage.ir No Alexa - 2019/09/17
6 http://www.musicvillage.ir No Alexa - 2019/09/17
7 http://khadang.blog.ir No Alexa - 2019/09/16
8 http://www.vistablog.ir No Alexa - 2019/09/15
9 http://google.com No Alexa - 2019/09/14
10 http://irpopup.ir No Alexa - 2019/09/14
11 http://konkouriha.ir No Alexa - 2019/09/14
12 http://konkouriha.rozblog.com No Alexa - 2019/09/14
13 http://konkouriha.rzb.ir No Alexa - 2019/09/14
14 https://ganjoor.net No Alexa - 2019/09/14
15 http://ganjoor.net No Alexa - 2019/09/14
16 http://fatam.ir No Alexa - 2019/09/14
17 https://zohalmarket.ir No Alexa - 2019/09/14
18 http://www.kutako.ir No Alexa - 2019/09/14
19 http://www.felfewly.blogfa.com No Alexa - 2019/09/14
20 http://seoiran.com No Alexa - 2019/09/13