بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://parseig.com No Alexa - 2019/08/18
2 http://fars-photoshop.ir No Alexa - 2019/08/17
3 http://categorical.ir No Alexa - 2019/08/17
4 http://shahrhonar.com No Alexa - 2019/08/17
5 http://tasisat.ir No Alexa - 2019/08/17
6 http://www.namasha.com No Alexa - 2019/08/17
7 http://www.cyberstudio.in No Alexa - 2019/08/17
8 https://www.dsebd.org No Alexa - 2019/08/17
9 https://www.ebfashion.com.bd No Alexa - 2019/08/17
10 https://www.starino.ir No Alexa - 2019/08/17
11 https://www.faranesh.com No Alexa - 2019/08/17
12 https://www.7learn.com No Alexa - 2019/08/17
13 http://motorsportshop.ir No Alexa - 2019/08/17
14 http://www.iranarena.net No Alexa - 2019/08/17
15 http://iranarena.net No Alexa - 2019/08/17
16 http://v1fastdelivery.com No Alexa - 2019/08/17
17 http://bia2skin.ir No Alexa - 2019/08/17
18 http://negindownload.ir No Alexa - 2019/08/17
19 http://zerotheme.ir No Alexa - 2019/08/17
20 http://p30-up.ir No Alexa - 2019/08/17