بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://www.goole.com No Alexa - 2020/07/13
2 http://www.awrn.asia No Alexa - 2020/07/13
3 http://www.ronakprotein.com No Alexa - 2020/07/11
4 https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com No Alexa - 2020/07/06
5 https://dafinefood.ir No Alexa - 2020/07/05
6 https://nedachang.com No Alexa - 2020/07/05
7 http://nedachang.com No Alexa - 2020/07/05
8 http://ebrahim-sh.4kia.ir No Alexa - 2020/07/04
9 http://www.khazaronline.com No Alexa - 2020/07/01
10 http://8deynews.com No Alexa - 2020/07/01
11 http://diyarmirza.ir No Alexa - 2020/07/01
12 http://gilkhabar.ir No Alexa - 2020/07/01
13 http://www.soobhaan.ir No Alexa - 2020/07/01
14 https://beheshtyar.com No Alexa - 2020/06/28
15 http://beheshtyar.com No Alexa - 2020/06/28
16 http://kalaeddin.com No Alexa - 2020/06/26
17 http://bestseda.ir No Alexa - 2020/06/26
18 https://agah.com No Alexa - 2020/06/26
19 https://online.agah.com No Alexa - 2020/06/26
20 http://hadisevasl.blog.ir No Alexa - 2020/06/24