بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://digikala.ir No Alexa - 2019/07/21
2 http://digikala.com No Alexa - 2019/07/21
3 http://kilid.com No Alexa - 2019/07/21
4 http://ihome.com No Alexa - 2019/07/21
5 http://asanshahr.com No Alexa - 2019/07/21
6 http://parsskin.com No Alexa - 2019/07/21
7 http://bahar-20.com No Alexa - 2019/07/21
8 http://aparat.com No Alexa - 2019/07/21
9 http://bki.ir No Alexa - 2019/07/21
10 http://blog.ir No Alexa - 2019/07/20
11 http://sokooot.blog.ir No Alexa - 2019/07/20
12 http://egoplus.ir No Alexa - 2019/07/20
13 https://www.sabzinetejarat.ir No Alexa - 2019/07/20
14 http://navadmarket.ir No Alexa - 2019/07/20
15 https://navadmarket.ir No Alexa - 2019/07/20
16 http://www.hamyarenergy.com No Alexa - 2019/07/20
17 http://hamyarenergy.com No Alexa - 2019/07/20
18 http://etfaeiranian.com No Alexa - 2019/07/20
19 https://zardinbor.com No Alexa - 2019/07/20
20 http://zardinbor.com No Alexa - 2019/07/20